S čím Vám můžeme pomoci?

Bezpečnost práce, požární ochrana, revize

Zajistíme Vám kompletní péči v oblasti BOZP, PO, školení zaměstnanců a revizí, včetně revizí a kontrol hasicích přístrojů, požárních hydrantů a dalších požárně-bezpečnostních zařízení.....

Spoluprací s námi získáte:

 • Komplexní službu
 • Ušetříte si čas a starosti
 • Vyhnete se zásadním postihům a problémům
 • Budete klidněji spát

Příklad našich činností:

 • Vypracování dokumentace BOZP a PO
 • Vypracování směrnic BOZP a PO
 • Vyhodnocení rizik
 • Zpracování kategorizace prací
 • Provedení školení BOZP a PO zaměstnanců
 • Pravidelné kontroly dodržování povinností BOZP a PO na pracovištím včetně vedení příslušné agendy
 • Profesní školení
 • Podpora při kontrolách
 • Podpora při zpracování pracovních úrazů
 • Požárně bezpečnostní řešení staveb (PBŘ)
 • Dokumentace zdolávání požáru (DZP)
 • Kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení     
 • Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi
 • a další.......

Naši technici využijí svých znalostí ve Váš prospěch a pomohou Vám překonat všechny existující nástrahy. 

Služby BOZP, PO, revize a školení poskytujeme jak v lokalitě Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Železný Brod, Semily, Praha, tak i v rámci celé České republiky.

Životní prostředí, nakládání s chemickými látkami, ADR


Poradenství v oblasti životního prostředí a nakládání s chemickými látkami je určeno zejména pro střední a větší výrobní firmy.

Provedeme kontrolu shody s legislativou a v případě nesouladu navrhneme a provedeme například:

 • Hodnocení rizik ekologické újmy
 • Havarijní plány
 • Provozní řády
 • Žádosti o povolení SSZ
 • Hlášení o produkci nebezpečných odpadů do systému ISPOP
 • Komplexní ekologické poradenství odpady, vody, ovzduší
 • Vypracování výroční zprávy ADR
 • Školení zaměstnanců ADR

Dále provádíme pravidelnou preventivní a kontrolní činnost u zákazníků s cílem zajistit shodu s platnou legislativou v předmětných oblastech.

Revize VTZ

Zajistíme Vám kompletní péči v oblasti:

 • Revize elektroinstalací
 • Revize spotřebičů
 • Revize strojů a zařízení
 • Revize hromosvodů
 • Revize trafostanic a ostatních VN zařízení
 • Protokol o určení vnějších vlivů
 • Revize elektro v prostředích s nebezpečím výbuchu (EX)
 • Revize TNS (tlakových nádob stabilních)
 • Revize plynu a plynových zařízení
 • a další.......

Profesní školení 

Proškolíme Vaše zaměstnance v oblasti:

 • Školení obsluhy VZV
 • Školení dle NV 194/2022 sb. (dříve vyhl. 50/1978 sb.)
 • Školení jeřábník/ vazač
 • Školení obsluhy tlakových nádob (TNS)
 • Školení obsluhy plynových zařízení
 • Školení první pomoci
 • atd......
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky